De vroegere geluidsnorm dateert van 1977. Toen was er veel minder omgevingslawaai, minder verkeer, en ook bij de buren was het aanzienlijk rustiger: geen zware stereo-installaties, geen hometheatersystemen en muziek die veel minder zeer laagfrequente componenten bevatte. De nieuwe norm, NBN S01-400-1, is ontstaan uit de noodzaak om de akoestische vereisten beter aan te passen aan de huidige geluidsbelasting en ook aan de huidige wensen betreffende de akoestische kwaliteit.

De nieuwe norm is van toepassing op alle woongebouwen (woningen en appartementen) en bepaalt de vereisten waaraan moet worden voldaan op het vlak van lucht- en contactgeluidsisolatie, gevelisolatie, het lawaai van technische installaties en de beheersing van de nagalm in specifieke ruimtes.

Als studiebureau staan wij de bouwheer bij bij de analyse en de berekening van de constructies teneinde een goede akoestische constructie te bekomen.