Teneinde het vermogen van de verwarmingsinstallatie te kennen, dient voorafgaand een warmteverliesberekening te worden gemaakt. Eenmaal het nuttig vermogen gekend is voor de verwarming en sanitair warm water, kan de optimale ketel worden gekozen.

Huidig zijn vooral de condenserende verwarmingsketels in opmars. HR+ en HR Top worden stilaan de norm.