De beste leerschool is vaak de eigen fouten of deze van anderen. We kunnen namelijk veel leren uit de fouten of onnauwkeurigheden van één of andere partner binnen het bouwgebeuren.

Declerck & Partners is daarom ook actief binnen de wereld van de gerechtsexpertises en dit voor de verschillende Brusselse hoven (Vredegerecht, Rechtbank van 1ste Aanleg en Rechtbank van Koophandel) en Ronse. De aanstellingen gebeuren steeds in het kader van dossiers waar zich bouwgebreken voordoen.

Tot op heden werden het studiebureau in een 15-tal gerechtsexpertises aangesteld.