Alle houten structuren voor zowel balken als kolommen dienen in overeenstemming te zijn met de huidig geldende EUROCODE 5, ENV 1995-1-1. Bijzondere aandacht gaat uit naar de aanvaardbare doorbuigingen (volgens de richtlijnen van ...), de verbindingen en de krimp. In de Eurocode 5 (Europese norm voor de berekening van houten constructies) worden een aantal sterkteklassen bepaald. De afzonderlijke Europese lidstaten bepalen dan op hun beurt aan welke eisen het constructiehout dient te voldoen. Voor België zijn deze bepaald in de STS 04.

Houten liggers en in het bijzonder gelamelleerde liggers zijn vaak een goed alternatief om binnen renovatie aanpassingen te doen. Door hun laag gewicht zijn ze iets meer manipuleerbaar dan de zwaardere stalen liggers of de betonnen liggers. Enige nadeel is dat ze wel iets hoger dienen te zijn dan hun alternatieven in staal of beton.