Waterdamp is inherent aanwezig in de woning, alleen al maar door de aanwezigheid van personen in een lokaal. Elk menselijk lichaam verspreidt waterdamp, zelfs wanneer deze niet beweegt. De productie van waterdamp wordt versterkt door activiteiten in keuken en badkamer of wasplaats. Niet tegenstaande de huidige verplichte ventilatie-eisen, kunnen sommige toepassingen een bijkomende studie vragen inzake hygrothermisch transport: hoe migreert de waterdamp? Is een dampscherm noodzakelijk? Waar moet het correct worden geplaatst? Is er gevaar op inwendige condensatie? Op die vragen kan een wiskundig antwoord worden gegeven. Bij de bouw van binnenzwembaden in combinatie van verschillende isolatiematerialen is een dergelijke studie vaak doorslaggevend voor de opbouw van wanden en daken.