De regelgeving inzake hemelwaterafvoer is de laatste jaren sterk gewijzigd. Zo ook de eisen die de openbare nutsmaatschappijen stellen bij de aansluiting van de regenwaterafvoer op het openbaar net. Zo dient bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen iedere aanvraag tot aansluiting met ene diameter vanaf 160mm vergezeld te zijn van een hydraulische rekennota die aantoont dat een dergelijke grote aansluiting noodzakelijk is.