Alle staalstructuren voor zowel balken als kolommen dienen in overeenstemming te zijn met de huidig geldende EUROCODE 3, NBN EN 1992-1-1:2004. Bijzondere aandacht gaat uit naar de aanvaardbare doorbuigingen (NBN B 03-003), de verbindingen en de detaillering van de knooppunten.

Complexe structuren onderhevig aan de wind- en sneeuwlasten worden binnen specifieke software (ESA Prima-Win en ESA PT) berekend en gemodelleerd.