Sedert de invoering van de Energieprestatieregelgeving (EPR) en de daaruit volgende EPB certificering, is de ventilatienorm zoals bepaald in de NBN D 50-001 afdwingbaar en verplicht. Deze norm bepaalt de eisen inzake luchtverversing in woongebouwen. De norm geeft richtlijnen voor ventilatievoorzieningen in woongebouwen, met dien verstande dat de lucht voldoende zuiver is om als ventilatielucht te kunnen worden gebruikt of, indien niet, waar de lucht voldoende voorgezuiverd wordt.

Als studiebureau staan we de klant bij in zijn zoektocht naar de beste ventilatie en met opmaak van de tracéplannen van de ventilatiekanelen.